Αστιγματισμός

Πρόκειται για μια διαθλαστική ανωμαλία του οφθαλμού, στην οποία ο κερατοειδής χιτώνας δεν έχει τελείως σφαιρικό σχήμα (δηλαδή σαν μπάλα ποδοσφαίρου), αλλά είναι ελλειπτικός με ασύμμετρες καμπυλότητες (δηλαδή σαν μπάλα ράγκμπυ). Ο άξονας με τη μικρότερη ακτίνα καμπυλότητας είναι κυρτότερος και έχει μεγαλύτερη διαθλαστική δύναμη, ενώ ο άξονας με τη μεγαλύτερη ακτίνα καμπυλότητας είναι λιγότερο κυρτός και έχει μικρότερη διαθλαστική δύναμη.

Οι εισερχόμενες ακτίνες φωτός δεν εστιάζονται σε ένα σημείο, αλλά συγχωνεύονται σε μια γραμμή μπροστά ή πίσω από τον αμφιβληστροειδή χιτώνα. Το αποτέλεσμα είναι να δημιουργούνται πολλές εστίες μέσα στο μάτι και να βλέπουμε θολά σε μακρινές και κοντινές αποστάσεις. Ο αστιγματισμός μπορεί να συνδυάζεται με μυωπία ή υπερμετρωπία. Σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να οφείλεται σε ανώμαλο κρυσταλλοειδή φακό, πίσω από την ίριδα του οφθαλμού (φακικός αστιγματισμός) ή και σε ανωμαλία στην καμπυλότητα του οπισθίου πόλου (αμφιβληστροειδικός αστιγματισμός).

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η διάγνωση του αστιγματισμού γίνεται είτε με μια απλή μέτρησης της οπτικής οξύτητας του ατόμου με τη χρήση αυτόματων διαθλασίμετρων, είτε με τοπογραφία του κερατοειδούς.
Ο αστιγματισμός συνήθως προκαλεί παραμόρφωση σε όλες τις αποστάσεις και αν δεν έχει γίνει η απαραίτητη διόρθωση του ( με γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής, laser), μπορεί να προκαλέσει βάρος στα μάτια, κοπιωπία και πονοκέφαλο, ιδίως μετά από χρήση στον υπολογιστή ή διάβασμα μεγάλης διαρκείας. Επίσης, τα συμπτώματα γίνονται πιο έντονα τη νύχτα όπου υπάρχουν πολλές φωτεινές πηγές και κουράζει ιδιαίτερα αυτούς που ασχολούνται πολύ με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και οθόνες.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Ο αστιγματισμός μπορεί να διορθωθεί με φακούς επαφής, γυαλιά οράσεως ή laser. Πιο συγκεκριμένα:

  • Γυαλιά: με κυλινδρικούς φακούς ή σφαιροκυλινδρικούς, όταν συνυπάρχει μυωπία ή υπερμετρωπία.
  • Φακοί επαφής: χρησιμοποιούνται τορικοί, μαλακοί ή ημίσκληροι φακοί επαφής, που διορθώνουν μηχανικά την ανωμαλία του κερατοειδούς.
  • Διαθλαστική επέμβαση Laser (LASIK ή PRK): εξαλείφει ιστό επιλεκτικά από τον μεσημβρινό που είναι ο πιο επίπεδος και τον κυρτώνει, ώστε η καμπυλότητα του να γίνει ίδια με εκείνη του μεσημβρινού που είναι πιο κυρτός.
  • Χειρουργική επέμβαση για την εμφύτευση τορικού ενδοφακού (toric intraocular lens) και αντικατάσταση του κρυσταλλοειδούς, φυσικού φακού του ματιού, τις περισσότερες φορές βέβαια σε μεγάλες ηλικίες, συνδυαστικά με την αφαίρεση καταρράκτη.