Αυτοφθορισμός

Πρόκειται για μια μη επεμβατική απεικονιστική εξέταση η οποία γίνεται με φωτογράφιση του εσωτερικού του ματιού (βυθός οφθαλμού) με ειδικές κάμερες (κάμερες βυθού), και με τη χρήση ειδικών φίλτρων που αποκαλύπτουν και αναδεικνύουν τον αυτοφθορισμό που παρουσιάζουν τα κύτταρα στο οπίσθιο μέρος (βυθός) του οφθαλμού. Ο αυτοφθορισμός των κυττάρων δημιουργείται από τη συγκέντρωση μιας ουσίας που λέγεται λιποφουσκίνη. Η λιποφουσκίνη συσσωρεύεται στα κύτταρα του μελαγχρόου επιθηλίου όταν αυτά δεν λειτουργούν σωστά (μεταβολικό στρες). Εφαρμόζεται σε παθήσεις που αφορούν την ωχρά κηλίδα και τον αμφιβληστροειδή, όπως η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας ή παθήσεις των φωτοϋποδοχέων.

Αναδεικνύει την έκταση της περιοχής που δυσλειτουργεί (υπερφθορισμός) αλλά και περιοχών που έχουν καταστραφεί (υποφθορισμός). Ιδιαίτερα χρήσιμη εξέταση στην παρακολούθηση ασθενών με ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας ξηρού τύπου, όπου δίνει πληροφορίες για την επιθετικότητα και το ρυθμό εξέλιξης της πάθησης αλλά και για την ανταπόκριση στη θεραπεία.

Άλλες παθήσεις στις οποίες είναι ιδιαίτερα χρήσιμη η εξέταση του αυτοφθορισμού είναι η κεντρική ορώδης χοριοαμφιβληστροειδίτιδα, η μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια, τα drusen οπτικής θηλής, οι δυστροφίες ωχράς κηλίδας, οι διαταραχές φωτοϋποδοχέων (ραβδίων και κωνίων) και η μελέτη σπίλων και όγκων χοριοειδούς.