Βυθοσκόπηση

Το εσωτερικό τμήμα του οφθαλμού ονομάζεται και βυθός του οφθαλμού. Η εξέταση του εσωτερικού τμήματος του ματιού από τον οφθαλμίατρο γίνεται με τη χρήση ειδικών οφθαλμικών σταγόνων για να μεγαλώσει, δηλαδή να διασταλεί η κόρη του οφθαλμού (μυδρίαση). Στη συνέχεια ο οφθαλμίατρος χρησιμοποιεί ειδικούς εξεταστικούς φακούς που του επιτρέπουν να εξετάσει το οπίσθιο τμήμα του οφθαλμού, δηλαδή την ωχρά κηλίδα, το οπτικό νεύρο, τ’ αγγεία του αμφιβληστροειδούς και την περιφέρεια αμφιβληστροειδούς. Η βυθοσκόπηση αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέταση που πρέπει να γίνεται προληπτικά διότι μπορεί να οδηγήσει στην έγκαιρη διάγνωση πολύ σημαντικών οφθαλμολογικών παθήσεων καθώς και στη διάγνωση συστηματικών προβλημάτων του οργανισμού που έχουν εκδηλώσεις στους οφθαλμούς, όπως η υπέρταση, η υπερλιπιδαιμία και ο σακχαρώδης διαβήτης. Η μυδρίαση προκαλεί παροδική θόλωση στην όραση, που συνήθως διαρκεί για 3-4 ώρες και μπορεί να συνοδεύεται από ήπια φωτοφοβία και δυσκολία στην οδήγηση.