Οπτικά Πεδία

Τι είναι τα Οπτικά πεδία;

Είναι μια εξέταση που μετράει την έκταση της όρασής σας όταν προσηλώνεται σε ένα κεντρικό σημείο, καθώς και την «δύναμη» (φωτοευαισθησία) του οφθαλμού σε κάθε σημείο του οπτικού πεδίου. Έτσι, διαπιστώνεται αν υπάρχει απώλεια της περιφερικής όρασης ή σκοτώματα σε κάποιο σημείο του οπτικού πεδίου. Τα σκοτώματα είναι περιοχές του πεδίου με μειωμένη φωτοευαισθησία. Η μορφολογία και η εντόπιση των σκοτωμάτων δίνει πολύτιμες πληροφορίες για τη διάγνωση πολλών νευρολογικών προβλημάτων, νοσημάτων του οπτικού νεύρου και βεβαίως του γλαυκώματος.

Πως γίνονται τα οπτικά πεδία;

Ένας απλός αλλά αδρός τρόπος εξέτασης των οπτικών πεδίων είναι η εξέταση κατ’αντιπαράθεση (confrontation test), όπου ο ασθενής κάθεται απέναντι από το γιατρό και κλείνει το ένα μάτι. Στη συνέχεια προσηλώνει σε ένα σταθερό σημείο κεντρικά (πχ στη μύτη του γιατρού), και ο γιατρός του ζητάει να αναγνωρίσει νούμερα που δείχνει στην περιφέρεια της όρασης ή να μετρήσει τα δάχτυλα του.
Η λεπτομερής εξέταση των οπτικών πεδίων γίνεται πλέον με σύγχρονα μηχανήματα που λέγονται αυτόματα περίμετρα και είναι πολύ πιο γρήγορη, άνετη και ξεκούραστη για τον ασθενή, προσφέροντας ταυτόχρονα μεγαλύτερη ακρίβεια στον προσδιορισμό των βλαβών. Ο ασθενής κάθεται μπροστά στο θόλο του περιμέτρου με το ένα μάτι κλειστό και με το άλλο μάτι προσηλώνει στο κέντρο του θόλου σε ένα σταθερό στόχο.

Στη διάρκεια της εξέτασης εμφανίζονται μικρά φωτεινά σημεία σε διάφορα σημεία του θόλου και κάθε φορά που ο ασθενής αντιλαμβάνεται ότι εμφανίστηκε ένα φωτεινό σημείο πρέπει να πατήσει ένα κουμπί. Το μηχάνημα καταγράφει σε ποια σημεία αντιλήφθηκε ο ασθενής τα φωτεινά σημεία, καθώς και την ένταση του φωτεινού σημείου που χρειάστηκε για να γίνει αντιληπτό από τον ασθενή. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται σε ειδικούς «χάρτες» και χρησιμοποιούνται νορμογράμματα ανάλογα με την ηλικία του ασθενή που καθορίζουν ποιες τιμές είναι φυσιολογικές και ποιες παθολογικές.

Πότε χρειάζεται να κάνουμε οπτικά πεδία;

Οπτικά πεδία πρέπει να κάνουν όσοι έχουν αυξημένη πιθανότητα απώλειας οπτικού πεδίου λόγω διαφόρων παθήσεων. Έτσι, ασθενείς που πρέπει να υποβάλλονται περιοδικά σε έλεγχο οπτικών πεδίων είναι οι ασθενείς που πάσχουν από:

  • Γλαύκωμα ή οφθαλμική υπερτονία
  • Σκλήρυνση κατά πλάκας
  • Υπερθυρεοειδισμό (ν.Graves)
  • Παθήσεις της Υπόφυσης
  • Προβλήματα του κεντρικού νευρικού συστήματος
  • ΄Ογκους εγκεφάλου
  • Ισχαιμικά επεισόδια
  • Βρίσκονται υπό αγωγή με Plaquenil