Παιδοοφθαλμολογικός Έλεγχος – Plusoptix

ΠΑΙΔΟΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – PLUSOPTIX

Στο πρότυπο οφθαλμολογικό διαγνωστικό κέντρο EyeDiagnosis γίνεται παιδοοφθαλμολογικός έλεγχος με το φορητό διαθλασίμετρο PlusOptix για την έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση της αμβλυωπίας και του στραβισμού.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

  • Μη επεμβατική εξέταση, από απόσταση.
  • Γρήγορη (διαρκεί δευτερόλεπτα)
  • Εφαρμόζεται από την ηλικία των 5 μηνών
  • Υψηλή ακρίβεια στις μετρήσεις
  • Σχεδιασμός φιλικός για τα παιδιά
  • Μέτρηση διαθλαστικού σφάλματος
  • Έλεγχος στραβισμού
  • Μέτρηση κόρης
  • Ελεγχος αμφιβληστροειδικής αντανάκλασης