Ρομποτική Φωτογράφιση Βυθού

Ρομποτική Φωτογραφία Βυθού: Χαρτογράφηση Αμφιβληστροειδούς

Το πρότυπο οφθαλμολογικό διαγνωστικό κέντρο EyeDiagnosis έφερε για πρώτη φορά στην Ελλάδα την τεχνολογία της ρομποτικής φωτογράφισης του εσωτερικού του οφθαλμού, δηλαδή του αμφιβληστροειδή χιτώνα (φωτογραφία βυθού). Πρόκειται για το απεικονιστικό μηχάνημα EIDON το οποίο προσφέρει αυτόματη (χωρίς να χρειάζεται χειριστής) απεικόνιση όλου του οπισθίου τμήματος (wide field imaging)  του οφθαλμού, χωρίς να χρειάζεται χρήση σταγόνων για να ανοίξει η κόρη (μυδρίαση). Πρόκειται για μια επαναστατική τεχνολογία που επιτρέπει την χαρτογράφηση του αμφιβληστροειδή σε λίγα δευτερόλεπτα και την καταγραφή πιθανών αλλοιώσεων, ακόμα και σε άτομα με καταρράκτη ή άλλες θολερότητες, στα οποία η βυθοσκόπηση και ο έλεγχος με τους κλασικούς φακούς από τον οφθαλμίατρο είναι δύσκολη ή ασαφής. Αυτό επιτυγχάνεται χάρη στη χρήση δέσμης φωτός (440 – 650 nm) και είναι τελείως ακίνδυνη για τον οφθαλμό.

Χαρτογράφηση Αμφιβληστροειδούς:

Η χαρτογράφηση του αμφιβληστροειδούς είναι μια πολύ σημαντική προληπτική εξέταση καθώς καταγράφει την κατάσταση των αγγείων του ματιού, το οπτικό νεύρο, την ωχρά κηλίδα έτσι ώστε να μπορεί ο οφθαλμίατρός να ανιχνεύσει στο μέλλον ακόμα και πολύ μικρές αλλαγές και πρώιμα σημεία πολλών οφθαλμικών παθήσεων, όπως της εκφύλισης της ωχράς κηλίδας και της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας, προλαμβάνοντας διαταραχές που μπορεί να οδηγήσουν στην τύφλωση. Οι παθήσεις αυτές στα αρχικά στάδια δεν έχουν κανένα σύμπτωμα και δεν μπορεί να καταλάβει και να αισθανθεί ο ασθενής ότι κάτι παθολογικό συμβαίνει στο μάτι του. Ωστόσο, με την υψηλής ανάλυσης και μεγέθυνση της εικόνας που προσφέρει το EIDON καταγράφονται ακόμα και εστιακές αλλοιώσεις.

Κλινικές Εφαρμογές:

Η χαρτογράφηση και η καταγραφή του εσωτερικού του οφθαλμού είναι χρήσιμη σε όλο τον κόσμο. Είναι κλινικά απαραίτητη σε ασθενείς που έχουν οικογενειακό ιστορικο:

  • Σακχαρώδη Διαβήτη
  • Εκφύλισης Ωχράς Κηλίδας
  • Αρτηριακής Υπέρτασης
  • Αυξημένης Χοληστερόλης (Υπερλιπιδαιμία)
  • Γλαυκώματος

 

Επίσης, σε οποιοδήποτε ασθενή με παθολογικά ευρήματα στον οφθαλμό είναι απαραίτητη η χαρτογράφηση για σύγκριση με μελλοντικές απεικονίσεις, πχ ενός σπίλου για να δούμε αν μεγαλώνει και αλλάζει, των drusen στην ξηρού τύπου εκφύλιση της ωχράς κηλίδας και των διαφόρων αλλοιώσεων (μικροανευρύσματα, αιμορραγίες, εξιδρώματα) στη διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια. Κανένας γιατρός δεν μπορεί να θυμάται την εικόνα του βυθού των ασθενών του. Μπορεί να καταγράφει ονομαστικά και περιγραφικά το είδος των αλλοιώσεων αλλά δεν μπορεί να συγκρίνει λεπτομερώς την εξέλιξή τους χωρίς χαρτογράφηση.