Βιομετρία – Προεγχειρητικός Έλεγχος Για Καταρράκτη

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ;

Η βιομετρία του οφθαλμού είναι η μέτρηση διάφορων ανατομικών στοιχείων του οφθαλμού, όπως το αξονικό μήκος, η καμπυλότητα του κερατοειδή, το βάθος του προσθίου θαλάμου, η διάμετρος του κερατοειδή κα. Αυτές οι μετρήσεις είναι απαραίτητες για την επιλογή της ισχύος του ενδοφακού που τοποθετείται μέσα στο μάτι στο χειρουργείο του καταρράκτη ώστε να πετύχουμε το διαθλαστικό στόχο που έχουμε θέσει με τον ασθενή μας (πχ να βλέπει μακριά ή να βλέπει κοντά). Συνεπώς, η βιομετρία του ματιού είναι ένα απαραίτητο βήμα πριν το χειρουργείο του καταρράκτη. Υπάρχουν 3 τύποι βιομετρίας: με χρήση υπερήχων, η οπτική βιομετρία και η βιομετρία με τη χρήση OCT.

Η βιομετρία υπερήχων είναι η πρώτη βιομετρία που χρησιμοποιήθηκε και είναι επεμβατική μέθοδος, καθώς απαιτείται επαφή με τον κερατοειδή (το εξωτερικό τμήμα του οφθαλμού) για να γίνει η μέτρηση. Για το λόγο αυτό, πριν γίνει η βιομετρία χρησιμοποιούνται αναισθητικές σταγόνες για να είναι ανώδυνη και άνετη η εξέταση. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και εμπειρία από τον χρήστη του υπερήχου για να λάβει αξιόπιστες μετρήσεις. Ένα μεγάλο πλεονέκτημα της χρήσης υπερήχων είναι ότι δεν επηρεάζεται από τη θολερότητα των διαθλαστικών μέσων (πχ σε πολύ προχωρημένους καταρράκτες όπου ο φακός είναι πάρα πολύ θολωμένος) και αποτελεί μονόδρομο στις περιπτώσεις αυτές.

Η οπτική βιομετρία αποτελεί σήμερα την πιο ακριβή μέθοδο για τον υπολογισμό του ενδοφακού και προτείνεται από όλες τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες σαν απαραίτητη μέτρηση για τη σύγχρονη χειρουργική καταρράκτη. Είναι μια μη επεμβατική και αυτοματοποιημένη μέθοδος και δεν απαιτεί τόσο μεγάλη εμπειρία όσο η υπερηχητική βιομετρία. Είναι εξαιρετικά γρήγορη, άνετη και ανώδυνη για τον ασθενή, καθώς δεν χρειάζεται να ακουμπήσει τον οφθαλμό. Χρησιμοποιεί μια μονοχρωματική δέσμη φωτός και οι μελέτες που έχουν γίνει έδειξαν ότι παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ακρίβεια στον προσδιορισμό του αξονικού μήκους του οφθαλμού και ιδιαίτερα σε δύσκολα μάτια με υψηλή μυωπία και υπερμετρωπία. Το μοναδικό μειονέκτημα της οπτικής βιομετρίας είναι ότι επειδή χρησιμοποιείται φως δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε άτομα με πολύ προχωρημένο και πυκνό καταρράκτη ή σε άτομα που έχουν θολώσεις στον κερατοειδή χιτώνα.

Η τελευταία εξέλιξη στο κομμάτι της βιομετρίας είναι η χρήση του OCT για μεγαλύτερη ακρίβεια στη μελέτη του κερατοειδή χιτώνα αλλά και στον προσδιορισμό του αξονικού μήκους. Η τεχνική αυτή προσφέρεται μόνο από τον τελευταίας γενιάς οπτικό τομογράφο AVANTI που διαθέτει το EyeDiagnosis, και είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε άτομα που έχουν κάνει Laser για διόρθωση μυωπίας ή υπερμετρωπίας στο παρελθόν και πρόκειται να υποβληθούν σε επέμβαση καταρράκτη.